Bokverk: Lesbiska småbarnsföräldrar

Anna Malmquist är författaren till bokverket Lesbiska småbarnsföräldrar: utmaningar i en tid av möjligheter.

Detta är den andra boken jag tipsar om som handlar om kampen och rätten till barn. 

Fotograf Linda Brolin, Vindro AB

En viktig bok att läsa då kärnfamiljen med mamma, pappa och barn inte längre är det enda valet. Idag finns det många olika konstellationer på familjebildning. Att ge rätt bemötande är oerhört viktigt.

Om boken kan man läsa: 

För lesbiska par har möjligheten till familjebildning förändrats i grunden sedan millennieskiftet. De kan få barn genom assisterad befruktning på fertilitetskliniker, både i Sverige och utomlands, eller genomföra inseminationer på egen hand i hemmet. Två kvinnor kan också ha gemensam vårdnad om sina barn. “Lesbiska småbarnsföräldrar” följer en stor grupp lesbiska par från det att de planerar barn, genom graviditet och förlossning, under spädbarnstiden fram till att barnen är i förskoleålder. Den syftar till att förmedla kunskap om lesbiska familjer till dig som möter familjer i ditt framtida eller nuvarande yrke, exempelvis inom hälso- och sjukvård, familjerätt, skola och förskola. Boken riktas även till en bredare allmänhet med intresse för lesbiska pars familjebildning. “Lesbiska småbarnsföräldrar” tar avstamp i vår samtids möjligheter, men lyfter och diskuterar också de utmaningar som lesbiska par kan ställas inför på vägen mot föräldraskap och som småbarnsfamilj.Anna Malmquist är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Hon arbetar som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Studien om lesbiska småbarnsföräldrar har även legat till grund för hennes doktorsavhandling: “Pride and Prejudice: Lesbian Families in Contemporary Sweden” (2015)

Fotograf Linda Brolin, Vindro AB

En härlig och informationsrik bok med viktigt budskap som är värd att läsa.

 

Lämna kommentar Dela inlägget: